rayongnetdesign2020

Go to content
www.Rayongnetdesign.com
ออกแบบเว็บไซต์
สวย
ทันสมัย
ราคาถูก
รับออกแบบสำหรับกลุ่มลูกค้าที่จัดส่งข้อมูลทางอีเมล/Line /Messenger เท่านั้น
Mobile // Line 089-8333833
Email : admin@rayongnetdesign.com
นายวิศิษฐ จึงรุ่งฤทธิ์
เว็บไซต์แนะนำร้าน บริษัท 2500บาท
ออกแบบ3หน้าเพจ : เกี่ยวกับเรา : สินค้าและบริการ : ติดต่อเรา
ออกแบบเพิ่มเติม หน้าเพจละ 500บาท
ปีแรก : ค่าออกแบบ รวมโดเมนและพื้นที่ 2500บาท
ปีถัดไป ปีละ 2,000บาท .COM // 2,500บาท .COTH
การออกแบบรองรับอุปกรณ์หลายขนาด อาทิ คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท๊ปเลต
รูปแบบ ทันสมัย สวยงาม
รองรับการทำงานร่วมกับ เพจ Facebook ช่วยทำให้การโฆษณาสื่อสารได้ผลดียิ่งขึ้น
รับทำเฉพาะ ลูกค้าที่จัดส่งข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ต่างๆเท่านั้น
ออกแบบภายใน 3วัน นับจากวันชำระค่าม้ดจำ ออกแบบตัวอย่างหน้าแรก 1000บาท
ติดตั้งเว็บไซต์จริงพร้อมโดเมน 24-72ชั่วโมง ภายหลังชำระเงิน และจัดส่งข้อมูลในการออกแบบแล้ว
ราคาดังกล่าว ไม่รวมการทำโฆษณาออนไลน์ต่างๆ

ขั้นตอนการออกแบบ
   • ลูกค้าประสานงานผ่านทางโทรศัพท์ อีเมล์ หรือ สื่อสารทางระบบโซเชี่ยลมีเดียต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจในรายละเอียดการออกแบบร่วมกันก่อน
   • ลูกค้าจัดส่งข้อมูล สำหรับการออกแบบ (ข้อมูล ภาพประกอบ แยกหัวข้อสำหรับการออกแบบ)
   • หากลูกค้ามีความประสงค์ต้องการให้ออกแบบ และขอดูตัวอย่าง ค่าออกแบบตัวอย่าง 500บาท สำหรับหน้าตัวอย่างหน้าแรก หรือ 1000บาท สำหรับ 3หน้าเพจ (ไม่คืนค่าออกแบบ กรณีลูกค้าไม่ติดตั้งหรือดำเนินการต่อ)
   • ต้องการขึ้นเว็บไซต์จริง ชำระส่วนที่เหลือ หัก ค่าออกแบบตัวอย่าง ยืนยันการชำระเงิน
   • เว็บไซต์จะถูกติดตั้ง ภายใน 24-72ชั่วโมง
   • 1ปี ปรับปรุงแก้ไขข้อมูลได้ 3 ครั้ง ไม่คิดค่าใช้จ่าย
   • ลูกค้าต่ออายุเว็บไซต์ ปีละ 2,000บาท สำหรับโดเมน .Com // 2,500บาท สำหรับ .C0.th
   • ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าโฆษณาออนไลน์ต่างๆ อาทิ การทำ SEO // โฆษณาค้นหา  Google Seach  // โฆษณา เพจ Facebook // การออกแบบ Post  สำหรับสื่อโซเชียล // ฯลฯ
ลดต้นทุน เพิ่มยอดขาย www.Rayongnetdesign.com
ติดต่อเรา

นายวิศิษฐ จึงรุ่งฤทธิ์
Mobile // Line : 089-8333833
Email : admin@rayongnetdesign.com
ส่งข้อความถึงเรา

Back to content