ขั้นตอนการดำเนินงาน - บริการดูแลระบบการจัดการและการตลาดออนไลน์

Go to content
1.แจ้งสโคปงานที่ต้องการ
โทรศัพท์หรือ Line สอบถามเบื้องต้น หลังจากนั้น ลูกค้าจัดส่งข้อมูลที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ จัดส่งทาง Email : admin@rayongnetdesign.com

2.ประเมินหน้าเว็บเพจที่ต้องการสร้าง
หน้าเว็บเพจละ 1000บาท ไม่รวมชื่อเว็บไซต์( Domain Name ) และพื้นที่ พิจาณาจากข้อมูลที่จัดส่ง หรือลูกค้าแจ้งจำนวนหน้าเพจที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ตามงบประมาณ
3.มัดจำชำระค่าออกแบบตัวอย่าง
มัดจำค่าออกแบบตัวอย่างเพียง 500บาท(ไม่คืนเงินดังกล่าว หากลูกค้าไม่ติดตั้ง เนื่องจากเป็นค่าออกแบบ) ลูกค้าสามารถพิจารณาก่อนการติดตั้งจริงตามความพอใจ พร้อมติดตั้งจริงด้วยโดเมนลูกค้า เมื่อต้องการใช้งานจริง
4.ออกแบบเว็บไซต์ตัวอย่างตามสโคปงาน
ออกแบบเว็บไซต์ตามสโคปงานที่ประเมินกันไว้ จัดส่งตัวอย่างผ่าน Links โดยลูกค้าสามารถเปิดดูตัวอย่างเว็บได้เสมือนดูเว็บไซต์จริง ไม่ว่าจะเป็นมือถือ แท๊ปเลต คอมพิวเตอร์พีซี หรือโน๊ตบุ๊ค  

5.ติดตั้งเว็บไซต์จริง
ลูกค้าตรวจสอบการออกแบบ และต้องการติดตั้งเว็บไซต์จริงพร้อมโดเมน เลือกชื่อและตรวจสอบชื่อที่ต้องการจดทะเบียน ชำระเงินส่วนที่เหลือ ่ติดตั้งเว็บไซต์จริงภายใน 24ชั่วโมง

Mobile : 089-8333833
admin@rayongnetdesign.com
www.Rayongnetdesign.com
Back to content